درباره ما

شرکت تاج طلایی خاورمیانه یک شرکت چند ملیتی ثبت شده در ایران است. شرکت تاج طلایی خاورمیانه عضوسازمان ملل متحد است.

معرفی رئیس هیئت مدیره شرکت, آقای حسین علوی

دارای گواهی در زمینه مدیریت پیشرفته از دانشگاه اینسید فرانسه، دومین آکادمی برترکسب‌ و کار اروپا

Upload Image...

دارای گواهی در زمینه کارآفرینی اجتماعی جهانی از دانشگاه فیلانتروپی شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا آمریکا

خدمات ما

استخدام در بیش از 100 کشور دنیا فقط در ۳ روز

تامین مالی پروژه در کشور های آسیایی, آفریقایی و اروپایی از طریق بانک های آسیایی, اروپایی و آمریکایی

Unable to communicate with Instagram.

دفتر تهران

info@crownmiddleeast.eu

0912-017-1040

دفتر کانادا

canada@crownmiddleeast.eu

شبکه های اجتماعی